Kauce aneb peníze do začátku

Realitní blog
DRUHÁ ČÁST.

Další z problémů nájemníka jsou peníze na začátku. Ono zaplatit jistotu (kauci), první nájem a provizi RK není málo. V západních zemích je běžné, že provizi RK platí pronajímatel. Ono je to logické, většinu služeb RK dělá pro pronajímatele, tak proč to má platit ten, který projeví pouze zájem? Bohužel, zde je to nastavené naopak a nebude to lehké, ale jedním z našich cílů je, toto napravit. V případě poptávky, provizi nájemník samozřejmě zaplatí, to totiž provádíme službu pro něj. Ale v případě námi nabraného a inzerovaného pronájmu provizi NEPLATÍTE, protože ji bude platit pronajímatel.

Jistotu zaplatit samozřejmě musíte, tomu se nevyhnete. Jsou to peníze, které budou stále vaše (když nic nepoškodíte a nebude muset být použita na případné opravy, či neporušíte výpovědní lhůtu). Co ale většina nájemců neví je, že má nárok na úroky z této jistoty. Protože pronajímatel drží vaše peníze, musí při ukončení nájmu vrátit vaši jistotu i s úroky.

V případě, že se ve vaší nájemní smlouvě píše:

1. Účastníci této smlouvy se dohodli, že nájemce nebude při skončení nájmu požadovat od pronajímatele úroky z poskytnuté jistoty, když se tímto svého práva na úroky z poskytnuté jistoty výslovně vzdává.

2. Ve smlouvě o úroku z jistiny se nepíše nic

3. Pronajímatel a nájemce se dohodli, že při skončení nájmu budou nájemci vráceny úroky z jistoty, a to s úročením ve výši …. % p.a.(per annum = ročně) z celkové výše jistoty.

Byť jste již podepsali smlouvu, která obsahuje větu číslo jedna, je tato smlouva stejná jako v případě dvě. Občanský zákoník říká, že nárok máte i když ve smlouvě není napsané procento úroku. Toto procento se většinou pohybuje od zákonné sazby úroků z prodlení (8,5%) p.a., až po aktuální sazby z vkladů (depozitů), tj. 0,5 až 1,25% p.a.
Naše smlouvy obsahují bod tři. Je nám jasné, že pronajímatelům se toto moc zamlouvat nebude, ale v příštím článku, kde se na vše podíváme z pohledu pronajímatele, vysvětlíme, proč se mu toto vyplatí více než smlouva, kde o tomto není žádná zmínka. (OZ – § 2254 odst. 2)

Poslední, o čem bychom vás v tomto článku rádi informovali je, že trvalou adresu na nemovitost v pronájmu, si můžete opět dát bez souhlasu pronajímatele. A to i v případě, že v nájemní smlouvě máte napsáno, že trvalou adresu si můžete dát se souhlasem pronajímatele. Tato věta je ve smlouvách neplatná a lživá, proto v naší smlouvě najdete to, co opravdu říká občanský zákoník.
K tématu pronájem bychom mohli psát tisíce článků. Zákoník je v tomto směru velmi rozsáhlí. Další články zajisté očekávejte (příště „očima druhé strany a to pronajímatele“) a kdybyste měli jakýkoliv dotaz, napište nám na info@rksrdcedomova.cz

Na dotaz vám mile rádi odpovíme buď opět e-mailem, nebo vydaným článkem.


S přáním všeho dobrého Andrea a Radek