Pět let odpovědnosti za svou prodanou nemovitost

Realitní blog

Víte, že nesete pět let odpovědnost za svou prodanou nemovitost? Ano, a ručíte i za tzv. skryté vady.

Jako prodávající nesete ze zákona odpovědnost za skryté vady vámi prodávané nemovitosti až do lhůty pěti let od prodeje. Kupující se totiž může domáhat slevy, opravy, vrácení adekvátní částky anebo za určitých podmínek i vrácení celé kupní částky.

Pojďme si vysvětlit, co jsou to skryté vady. Jsou to vady, které nebyly na první pohled zjevné, ale nemovitost je v době svého prodeje už měla. Mezi takovéto vady řadíme např.:

  • zápach z netěsné kanalizace,
  • popraskané stěny kvůli nedostatečnému vyztužení zdiva,
  • špatně provedenou izolaci střechy,
  • špatně fungující kotel,
  • komín, který přes letní období málokdo kontroluje,
  • plíseň, která byla narychlo přemalována,
  • a mnoho dalších.

Do kupní smlouvy nestačí napsat: „Kupující se před podpisem smlouvy seznámil s daným stavem nemovitosti“.  Stále budete ručit za svou prodanou nemovitost po dobu pěti let. Odpovědnost se pouze nevztahuje na družstevní byty, kde nabýváte členský podíl v družstvu. O družstevním bydlení se dozvíte v příštím video článku. Prodávající se odpovědnosti za vady nezbaví ani v případě, kdy prokáže, že sám o skryté vadě nevěděl, neboť se jedná o odpovědnost objektivní.

Oznámení vady musí kupující bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu, a to písemnou formou doporučeně a nejlépe s dodejkou.

Jak jste se dočetli, není radno tuto problematiku podceňovat, protože ruku na srdce, kdo by se chtěl po dobu pěti let strachovat o své peníze.

Jste si jisti, že vaše nemovitost je na 100 % bez skrytých vad, že je vše v pořádku tak, jak předepisuje zákon? Na tuto otázku vám odpoví náš inspektor nemovitostí pan Václav Lukeš, který danou nemovitost prověří. Vypracuje podrobnou technickou zprávu a sepíše její finanční dopad. Tato zpráva je určena jak pro prodávajícího, tak i pro kupujícího, kde se zároveň kupující seznámí s technickým stavem nemovitosti. Pokud se rozhodnete pro spolupráci s námi, benefit pro vás je hrazení těchto služeb naší realitní kanceláří Srdce domova.

V případě, že máte otázky k tomuto tématu, ozvěte se nám na info@rksrdcedomova.cz a do předmětu e-mailu napište skryté vady.

Odkaz na pana Lukeše: https://www.inspekcelukes.cz/

K tomuto článku jsme poprosili i pana Fuseka (pojišťovací specialista ČSOB), aby nám sepsal, jak finančně zmírnit případné soudní spory.